Sådan stemmer du

Den 21. november er der kommunalvalg i Danmark. Det betyder, at du kan stemme, hvis du er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen.

Kort inden valget får du et valgkort med posten. Her kan du se, hvor du kan stemme. Det er altid tæt på din bopæl.

På selve valgdagen tager du hen til valgstedet med dit valgkort i hånden.

Så afleverer du valgkortet til personen ved valgbordet og fortæller din fødselsdato.

Når du har fået din stemmeseddel, bliver du vist ind til en stemmeboks.

Afstemningerne ved et kommunalvalg er altid frie og hemmelige. Derfor går du alene ind i stemmeboksen og sætter kryds ud for det parti eller den person, som du gerne vil stemme på.

Til sidst lægger du din stemmeseddel ned i stemmeurnen.

Nu har du stemt og er med til at bestemme udviklingen i Aalborg Kommune.

Bistand til stemmeafgivningen.

På valgdagen kan man få hjælp til at afgive stemme. Hjælpen ydes af enten to valgstyrere eller tilforordnede vælgere eller af en personligt udpeget hjælper og en valgstyrer eller tilforordnet vælger.

Der er også mulighed for kun at få bistand af en personligt udpeget hjælper. I så fald skal man fremsætte udtrykkelig og utvetydigt ønske herom, og ønsket skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Man kan blive anmodet om at fremlægge dokumentation i form af f.eks. ledsagekort, parkeringskort, lægeerklæring eller lignende.

Video: sådan stemmer du

Aalborg Kommune har lavet en video til dig, der for første gang skal stemme til Kommunalvalget.

Her kan du se, hvad du skal gøre på dagen, når du skal sætte dit kryds.

Du kan vælge undertekster og sprog ved at trykke på tandhjulet i nederste højre hjørne og vælge undertekster.

Del indhold