Brevstemme i eget hjem

Vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på afstemningsstedet på valgdagen kan brevstemme i eget hjem.

Eget hjem dækker alle boformer: For eksempel egen bolig, egen beskyttet bolig og egen plejehjemsbolig m.v.

Desuden kan du brevstemme på Aktivitetscentre, Daghjem og lignende, blot det tydeligt fremgår af ansøgningen.

Du skal søge om at brevstemme i eget hjem på en særskilt blanket.

Hent blanketten til ansøgning om at stemme i hjemmet.

Eller du kan hente blanketten ved at sende en e-mail til borgerservice@aaborg.dk og ansøgningsblanketten vil blive sendt elektronisk.

Blanketten kan også hentes i BorgerserviceCentret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg samt på kommunens biblioteker eller du kan ringe til tlf. 9931 1800.

Anmodning om at brevstemme hjemme kan tidligst indgives fra den 24. oktober 2017.

Sidste frist for aflevering af ansøgning om brevafstemning i hjemmet er torsdag den 9. november 2017 kl. 18.00 i Borgerservice i Rantzausgade 6, 9000 Aalborg.

Alle der indsender ansøgning vil få besked om hvornår afstemning i hjemmet foregår.

Del indhold