Ændring af afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at ændre afstemningssted i bopælskommunen.

Du skal søge om at få ændret dit afstemningssted på en særskilt blanket.

Hent blanketten til ansøgning om ændring af afstemningssted

Eller du kan få blanketten ved at sende en e-mail til borgerservice@aalborg.dk og ansøgningsblanketten vil blive sendt digitalt.

Blanketten kan også hentes i Borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg samt kommunens biblioteker eller du kan ringe til tlf. 9931 1800.

Ansøgning om at ændre afstemningssted kan tidligst indgives fra den 24. oktober 2017.

Sidste frist for aflevering af ansøgning om at ændre afstemningssted er mandag den 13. november 2017 kl. 12.00 i Borgerservice, Rantzausgade 6.

I Aalborghallen vil der forefindes et hæve/sænkebord med fri benplads så kørestolsbrugere kan placere sig ved bordet, for at afgive sin stemme.

Der vil også være en sort filtpen til brug for at afkrydse stemmesedlen samt en ikke håndholdt lup til rådighed, så vælgeren kan afkrydse under luppen.

Del indhold